Van eijk elektro
Uneto VNI NCP Erkend
Copyright 2005 - 2006 Van Eijk Elektro
Divide Internetoplossingen

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming, het praktijkdeel van de opleiding. Deze zogenaamde BPV kan alleen gevolgd worden bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, oftewel de titel erkend leerbedrijf hebben. Alleen als een leerling met succes de BPV bij een erkend leerbedrijf heeft gevolgd, kan hij een diploma behalen.

Kenteq zorgt ervoor dat voldoende gecertificeerde leerbedrijven beschikbaar zijn. Leerlingen kunnen praktische vaardigheden het best aanleren en oefenen onder bedrijfsomstandigheden. In de BPV leren leerlingen niet alleen praktische vaardigheden, ze leren ook en vooral hoe ze in een bedrijf moeten functioneren: wat er van hen verwacht wordt qua zelfstandigheid, werkhouding en de omgang met collegas bijvoorbeeld. De praktijkopleider binnen het bedrijf is niet alleen verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke opleiding, maar ook voor en de sociaal-pedagogische begeleiding van de leerling.

Meer informatie over Kenteq is te vinden op www.kenteq.nl of neem contact met ons op.

Van Eijk Elektro B.V. - Laan van Ambacht 16 - 2631 RJ Nootdorp
T (015) 310 93 13 - F (015) 310 87 13 - E info@vaneijkelektro.nl