Van eijk elektro
Uneto VNI NCP Erkend
Copyright 2005 - 2006 Van Eijk Elektro
Divide Internetoplossingen


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De huidige vereniging heeft ruim 6.000 leden die in hun bedrijven werk bieden aan zo’n 110.000 werknemers. Hiermee is UNETO-VNI één van de grotere werkgeversorganisaties van Nederland. De vereniging verenigt diverse soorten ondernemingen, van relatief kleine familiebedrijven tot internationaal opererende installatieconcerns.

De gekozen opzet en structuur van UNETO-VNI gaan uit van twee uitgangspunten:

1. De vereniging moet openstaan voor ondernemers die uitsluitend ondersteuning zoeken voor hun functie als werkgever. Binnen de vereniging kunnen zij tevens contacten leggen met collega-ondernemers. Op basis van hun bedrijfsomvang worden zij ingedeeld in een zogenaamde 'groottegroep' Klein, Midden of Groot.

2. De vereniging moet onderdak, ondersteuning en inspraak bieden aan ondernemers die hun technische mogelijkheden en/of markt actief willen ontwikkelen. Leden kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zogenaamde vakgroep. 

Elk installatiebedrijf dat zich aansluit bij UNETO-VNI, wordt onderverdeeld in een groep Groot, Midden of Klein. In deze ‘groottegroepen’ komen onderwerpen ter sprake waar iedere ondernemer mee te maken krijgt. Dit zijn met name de sociaal-economische aspecten van het ondernemerschap, zoals: Algemene belangenbehartiging; CAO/arbeidsvoorwaarden; Algemene dienstverlening en ondersteuning; Opleiding;

De indeling gebeurt op basis van de loonsom van een bedrijf, oftewel het aantal werknemers dat een bedrijf in dienst heeft. In groep Klein zitten bedrijven met maximaal 25 werknemers. De groep Midden herbergt de ondernemingen met 25 tot 250 medewerkers. In de groep Groot zitten de grote installatieconcerns met meer dan 250 medewerkers.

Tot aan het jaar 2005 heeft UNETO-VNI zich 5 prioriteiten gesteld die vastliggen in doelstellingen:

*Toonaangevend zijn.
*De branche een hoger aanzien en een beter imago bezorgen. 
*Vernieuwend zijn door pro-actief op te treden. 
*Hoge waarderingscijfers onder de leden scoren. 
*Het stimuleren van en inhoud geven aan het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Het bestaansrecht van de branchevereniging UNETO-VNI ligt vast in een missie:

‘Het ontwikkelen van een toekomstvisie inzake de voor de leden relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen om op pro-actieve wijze voorwaarden te scheppen en leden te ondersteunen, zodat het aanzien, het rendement, de continuïteit en de maatschappelijke waarde van de bedrijfstak worden bevorderd.’

Meer informatie over UNETO-VNI is te vinden op www.uneto-vni.nl of neem contact met ons op.

Van Eijk Elektro B.V. - Laan van Ambacht 16 - 2631 RJ Nootdorp
T (015) 310 93 13 - F (015) 310 87 13 - E info@vaneijkelektro.nl